1. PENERIMAAN SYARAT-SYARAT

24jamiklan.com menyediakan pelbagai sumber atas talian, termasuk iklan, dan pelbagai perkhidmatan email, (yang dirujuk sebagai "Perkhidmatan") tertakluk kepada Syarat Penggunaan ("SP"). Dengan menggunakan Perkhidmatan dalam apa-apa cara sekali pun, anda bersetuju untuk mematuhi SP. Selain itu, apabila menggunakan perkhidmatan 24jamiklan.com tertentu, anda bersetuju untuk mematuhi pada mana-mana garis panduan yang dikeluarkan dan yang berkaitan untuk semua perkhidmatan 24jamiklan.com, yang mungkin berubah dari semasa ke semasa. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma atau syarat yang terdapat pada SP, mana-mana garis panduan, atau mana-mana pengubahsuaian padanya atau tidak berpuas hati dengan cara-cara 24jamiklan.com, anda hanya boleh serta-merta berhenti menggunakan  24jamiklan.com mempunyai hak, tetapi tidak dimestikan, menguatkuasakan SP berdasarkan kesesuaian sendiri, kesesuaian masyarakat, siasatan aktif, tindakan undang-undang dan pendakwaan.